Rodinný klub - Junior AEROBIC a Sportovky

Rodinný klub - Junior AEROBIC a Sportovky

Kurzy Junior aerobiku jsou pod hlavičkou Rodinného klubu vedeny zkušenou lektorkou Milenou Berkmanovou již přes 20let. Jsou velmi oblíbené pro pestrost skladby jejich tréninků. Děti se formou zábavy a při hudbě naučí nejen základy všech forem dynamických cvičení (cvičení na stepech, na bosu, dance aerobik, kruhový trénink, funkční trénink atd.), při józe a strečinku zjistí, že správné dýchání pomůže jejich tělu zrelaxovat a protáhnout zkrácené svaly a uklidní roztěkanou mysl. 

Naučí se také to, že zdravý pohyb patří neodmyslitelně k  jejich životu. Lekce jsou vedeny s  ohledem na věk, schopnosti a fyzickou zdatnost dětí. Zaměřujeme se na dívky od 3,5 – 18 let. Bonusem těchto lekcí jsou vzniklá či utužená přátelství v  rámci fajn party vrstevníků, která mohou přetrvat i věky. Pravidelně pořádáme víkendové akce a sportovní soustředění pro naše malé (mladé) cvičenky :-)


„Sportovky“ vznikly pod záštitou projektu „Děti na startu“, který se snaží rozšířit myšlenku zdravého pohybu mezi děti a rodiče. Tvůrci projektu spolupracují se školami, školkami, sportovními kluby, obecním úřady atd. Nám se projekt tak zalíbil, že se Rodinný klub rozhodl podpořit jej v  roce 2017 otevřením 1.střediska na Ortenově náměstí v  Praze 7, následně jsme otevřeli středisko č.2 v  Knoflíku v  Praze 9 a pak také středisko DNS č.3 v  DDM P8, Spirála v  Bohnicích.

Náplň Sportovek je podobná jako u Junior aerobiku, s tím rozdílem, že se tolik nezaměřuje na aerobik, je více komplexnější a je svým složením vhodná i pro chlapce. Věková kategorie 4-6 let.
Dům dětí a mládeže Praha 8 - Spirála

„Křižovatka celoživotního vzdělávání“