Volná místa v kroužcích

Volná místa v kroužcích

Spirála začíná od příštího týdne s pravidelnou zájmovou činností a jsou stále volná místa na některé zajímavé kroužky. 

Intarzie je zájmový útvar pod vedením Konstantina Morevenova, kde si účastníci vyzkouší výtvarnou práci s dřevěnými dýhami, obrázkové mozaiky a další krásné techniky.

Schůzky jsou každý pátek od 18:00 do 19:30.

Volná místa máme ještě na kroužku Pohybové aktivity, které vede Jiří Zabilanský a děti si vyzkouší různé tradiční i netradiční sportovní hry. Schůzky budou probíhat každé pondělí od 17:00 do 18:00 na Základní škole Libčická. 

Dalším pohybovým kroužkem pro dospělé je Power body fit dospělí II. pod vedením Gabriely Motlové. Koná se každé úterý od 8:00 do 9:00. Cvičení je pro formování postavy, protažení, posilování, strečink, používání specifických pomůcek a forem cvičení.


Intarzie


Pohybové aktivity

Power body fit dospělí II.

Dům dětí a mládeže Praha 8 - Spirála

„Křižovatka celoživotního vzdělávání“