Nový kroužek ve Spirále

Nový kroužek ve Spirále

Od 2. poletí otevíráme nový kroužek Literární hřiště pro děti od 8 do 15 let. Více informací v sekci kroužky.

Dům dětí a mládeže Praha 8 - Spirála

„Křižovatka celoživotního vzdělávání“