Děti v akci

Děti v akci

V sobotu 30.3.2019 se děvčata z Dance aerobiku III. zúčastnila sportovní soutěže "Děti v akci", kterou pořádalo DDM Jižní město.

Konkurence byla veliká, ale děvčata se umístila na skvělém 7. místě.  Odměnou jim byla medaile, diplom a veliký koláč.

Už teď trénují na další závody, které se budou konat  25.4.2019. Všem patří velký dík.
Dům dětí a mládeže Praha 8 - Spirála

„Křižovatka celoživotního vzdělávání“