Bezpečně ve městě - pozvánka

Bezpečně ve městě - pozvánka

Dovolte nám pozvat žáky ze ZŠ, ale i širokou veřejnost na výchovně vzdělávací akci s názvem Bezpečně ve městě, která se bude konat ve středu 19. 06. 2019 v dopoledních hodinách pro školy (9:30 – 12:30 hod.), v odpoledních hodinách (14:00 – 16:00 hod.) pro družiny na zahradě DDM Praha 8 Spirála (Dolákova 537/26).

Jde o akci, na které bude připraveno několik tematických okruhů týkajících se bezpečnosti v silničním provozu, poskytnutí první pomoci, chování v krizových situacích, apod. Účast na akci přislíbila městská Policie Prahy 8, Český červený kříž, SDH Praha 8 Bohnice, muzeum Policie ČR, materiální zajištění poskytne BESIP. Žáci si vyzkouší různé modelové situace, budou pro ně připraveny testy, prohlídky techniky jednotlivých složek IZS, atd.

Akce bude probíhat na zahradě DDM Praha 8 Spirála (Dolákova ulice).

Bude se jednat o program na cca 45 minut, vstupné je zdarma.

Přihlášky je nutné zaslat do 10. 06. 2019 na: strachotova@ddmpraha8.cz


Den konání: 19. 06. 2019 9:30 – 12:30 (program na cca 45 minut/třída), 14.00 – 16:00 pro družiny a veřejnost Místo konání: Zahrada DDM Praha 8 Spirála, Dolákova 537/26, 181 00, Praha 8

Cena: 0 Kč

Přihlášení: strachotova@ddmpraha8.cz ve formátu: ŠKOLA, TŘÍDA, POČET ŽÁKŮ. Do 10. 06. 2019.

Dům dětí a mládeže Praha 8 - Spirála

„Křižovatka celoživotního vzdělávání“