Přihlašování na kroužky pro školní rok 2019/2020 + ukončení činnosti v květnu

Přihlašování na kroužky pro školní rok 2019/2020 + ukončení činnosti v květnu

Spirálovští přátelé, 


přihlašování na naše kroužky bude možné v průběhu května od 15. 5. 2019 (přihlašování spustíme v průběhu dne)

Zároveň upozorňujeme, že ukončení pravidelné zájmové činnosti bude v letošním školním roce v květnu 2019.

Informace jste získali v době zápisu na přihláškách. Dům dětí a mládeže Praha 8 - Spirála

„Křižovatka celoživotního vzdělávání“