Dějepisná olympiáda

Dějepisná olympiáda

Ve čtvrtek 16. 1. 2020 se v DDM Spirála uskutečnilo obvodní kolo Dějepisné olympiády, tentokrát na téma  „Dlouhé století se loučí (1880 – 1920)“. Nově se letos soutěžilo ve dvou kategoriích.  V první kategorii přišlo své síly změřit  31 žáků a ve druhé 5 studentů.

 Děkujeme všem účastníkům  a  vítězům blahopřejeme!  Vítězové obou kategorií automaticky postupují do krajského kola DEO, které se bude konat  17. -18. 3. 2020.

Výsledkovou listinu obvodního kola najdete na webových stránkách Spirály  v sekci  soutěže.

 

 

Dům dětí a mládeže Praha 8 - Spirála

„Křižovatka celoživotního vzdělávání“