Polytechnické hnízdo v DDM Praha 8 - Spirála

Polytechnické hnízdo v DDM Praha 8 - Spirála

Učebny pro moderní pojetí výuky dílen a robotiky se otevřely i v prostorech DDM Praha 8 - Spirála. Učebny jsou v provozu od ledna 2020 a zatím se zde vystřídalo kolem 150 dětí ze 3 škol.

Myšlenku přenášet polytechnickou výchovu žáků základních škol na půdu středních škol a domů dětí a mládeže uvedl v život společný projekt Magistrátu hlavního města Prahy a Hospodářské komory hl. m. Prahy. Vše stojí na logice zpřístupnění moderně vybavených dílen a kvalifikovaného personálu většímu počtu žáků.

Cílem je vytvořit dokonale vybavené dílny – tzv. polytechnická hnízda, umístěná přímo v zázemí středních škol a DDM. Základní školy tak mají možnost zařadit polytechnickou výchovu do svých vzdělávacích programů a vyhnout se přitom nákladným investicím do vybavení vlastních dílen a zajištění vyškoleného personálu.

Celý program se navíc daří financovat díky podpoře Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, a nejsou tak zatíženy rozpočty zapojených škol.Dům dětí a mládeže Praha 8 - Spirála

„Křižovatka celoživotního vzdělávání“