Dramatický kroužek Spire

Dramatický kroužek Spire

Dramatický kroužek Spire odehrál svoje představení Kominíci pro rodiče a přátelé. Děkujeme všem účinkujícím za celoroční práci a krásny divadelní zážitek.
Dům dětí a mládeže Praha 8 - Spirála

„Křižovatka celoživotního vzdělávání“