Roušky ve Spirále

Roušky ve Spirále

Vzhledem k nařízením žádáme účastníky zájmového vzdělávání o dodržování vstupu do společných vnitřních prostor budov Spirály POUZE V ROUŠKÁCH.

Děkujeme za pochopení.
Dům dětí a mládeže Praha 8 - Spirála

„Křižovatka celoživotního vzdělávání“