Částečné znovuotevření Spirály

Částečné znovuotevření Spirály

Vážení rodiče a účastníci našich kroužků,

od pondělí 7.12. se budou kroužky, které splňují aktuální nařízení vlády, postupně otevírat k prezenční výuce. Seznam opět otevřených kroužků naleznete v příloze.

Podmínkou účasti v kroužcích je dodržování aktuálních hygienických pravidel -povinnost roušky (s výjimkou sportovních aktivit, zpěvu a hry na dechové hudební nástroje), dezinfekce rukou při vstupu do prostor Spirály a dále dle potřeby, pravidelné větrání místností, zákaz vstupu dalších osob do budovy Spirály (doprovod).

Pro všechny jsme na našich sociálních sítích připravili řadu zajímavých aktivit: adventní kalendář, sportovní výzvy, představení Spirály; ve spolupráci s ostatními DDM možnost doučování (KAZ), Spolu doma – pomocník pro rodiny při společně tráveném času, Mít kam jít – online aktivity.

Již nyní se můžete přihlašovat na tábory konané v době jarních prázdnin; v prvním lednovém týdnu chystáme spustit přihlašování na letní tábory – příměstské i pobytové.

Přejeme všem příjemné prožití adventu a vánočních svátků, hodně zdraví v roce 2021.

V lednu na shledanou se všemi se těší

tým Spirály


Dům dětí a mládeže Praha 8 - Spirála

„Křižovatka celoživotního vzdělávání“