Hledáme lektora kroužku Intarzie

Hledáme lektora kroužku Intarzie

Hledáme externího pracovníka pro vedení kroužku Intarzie pro druhé pololetí školního roku 2020/2021.

Bližší informace u vedoucí Oddělení výtvarné výchovy M. Ježkové. tel.č. 734 257 340 nebo jezkova@ddmpraha8.cz


Dům dětí a mládeže Praha 8 - Spirála

„Křižovatka celoživotního vzdělávání“