Dějepisná olympiáda

Dějepisná olympiáda

Dne 19. ledna 2021 jsme v DDM Spirála uspořádali obvodní kolo Dějepisné olympiády, tentokrát na téma  „Labyrintem barokního světa (1556–1781)“.  Jubilejní 50. ročník soutěže byl zároveň premiérou,  neboť  poprvé v historii proběhl distanční formou bez osobní účasti soutěžících.

 Ve dvou kategoriích soutěžilo celkem 21 žáků a studentů ze 6 základních a středních škol Prahy 8.

 Vítězům blahopřejeme!


Dům dětí a mládeže Praha 8 - Spirála

„Křižovatka celoživotního vzdělávání“