Platby 2. pololetí

Platby 2. pololetí

Vážení rodiče, milí účastníci kroužků,

obdrželi jste příkaz k úhradě úplaty za druhé pololetí ponížený o vratku za pololetí první. Vyúčtování druhého pololetí bude provedeno po jeho ukončení a případné přeplatky budou vráceny na Váš účet.

Děkujeme za pochopení a Vaši přízeň.

Vedení Spirály

Dům dětí a mládeže Praha 8 - Spirála

„Křižovatka celoživotního vzdělávání“