Co VIDíme/nevidíme aneb najdi 5 rozdílů!

Co VIDíme/nevidíme aneb najdi 5 rozdílů!

Porovnej dvě fotografie učebny v DDM a najdi 5 rozdílů.

Každý den zveřejníme jiný prostor.

Odpověď pošli na mail: moravcikova@ddmpraha8.cz  do neděle 14. 2. 2021 nebo nám napiš FC zprávu.

Ze správných odpovědí vylosujeme výherce, který obdrží věcnou cenu.

Celkově je šest učeben, to znamená, že každý den od pondělí do soboty se zveřejní jedna učebna ( dvě fotografie). Odpovědi zasílejte do nedělní půlnoci. Fotografie číslo 1 jsou původní a číslo 2 jsou změněné.


Dům dětí a mládeže Praha 8 - Spirála

„Křižovatka celoživotního vzdělávání“