Velikonoční soutěž - Počet nachozených kroků

Velikonoční soutěž - Počet nachozených kroků

Pojďte se s námi zapojit do další výzvy! Tentokrát se jedná o Velikonoční soutěž v počtu nachozených kroků.

Termín konání: 1. 4. – 5. 4. 2021

Zaznamenávejte pomocí chytrých hodinek, náramku, či aplikace v mobilu počet svých kroků za jeden den. Svůj denní výsledek poté sdílejte z aplikace na mail: zabilansky@ddmpraha8.cz.

Údaj z aplikace musí obsahovat: datum a počet kroků

Své výsledky můžete posílat každý den trvání výzvy, na konci se ale bude počítat jen ten nejlepší. Výzva je určena pro všechny lidi napříč věkem. Pro první tři z vás, kteří ujdou nejvíce kroků, budou připraveny odměny. Výzva je určena pro všechny chodce bez ohledu na věk :-)

Tipy na mobilní aplikace: Krokoměr, Step Tracker, GStep, Step Counter, Pedometer

Kontaktní osoba: Jiří Zabilanský: zabilansky@ddmpraha8.cz


Dům dětí a mládeže Praha 8 - Spirála

„Křižovatka celoživotního vzdělávání“