Snižujeme ceny táborů

Snižujeme ceny táborů

Vzhledem k tomu, že jsme od Magistrátu hlavního města Prahy získali grant na finanční podporu táborů, snižujeme ceny letních pobytových i příměstských táborů pro všechny pražské děti.


Bližší informace o aktuálních cenách najdete u jednotlivých táborů.

Dům dětí a mládeže Praha 8 - Spirála

„Křižovatka celoživotního vzdělávání“