Informace k závěru školního roku

Informace k závěru školního roku

Konec činnosti zájmových útvarů v tomto školním roce je 21. - 25. 6. 2021.

Zahájení činnosti v roce následujícím je plánováno na 13. - 17. 9. 2021.

Věříme, že následující školní rok bude úspěšnější než ten předchozí a budeme se na Vás těšit. Přejeme krásné léto plné pohody.

Dům dětí a mládeže Praha 8 - Spirála

„Křižovatka celoživotního vzdělávání“