Hudební inspirace - vernisáž

Hudební inspirace - vernisáž

Vernisáž výstavy výtvarných prací, která proběhla 30. listopadu v obchodním domě Kotva, završila letošní soutěž pod názvem Hudební inspirace. Ta byla věnována 180. výročí narození hudebního skladatele Antonína Dvořáka. Obdrželi jsme téměř dvěstě soutěžních prací, a to jak obrázků, tak prostorových výrobků, keramiky i fotografie. Bylo uděleno 32 cen v několika kategoriích, od nejmenších dětí po dospělé. Letos se zapojily i školní družiny ze ZŠ Dolákova, Glowackého a U Parkánu a DDM Praha 6, U Boroviček. Díky nabídce obchodního domu Kotva, mohla být vernisáž nainstalována v prostorách 3. patra a bude tudíž dostupná veřejnosti až do začátku ledna 2022. Zveme tedy ještě všechny zájemce, kteří nestihli vernisáž k prohlídce. Ti, kteří si nevyzvedli ceny, mohou tak učinit denně kromě pátku od 14 - 19 hodin na recepci Spirály.


Dům dětí a mládeže Praha 8 - Spirála

„Křižovatka celoživotního vzdělávání“