Prostory k pronájmu

Prostory k pronájmu

Volný prostor k pronájmu, od nového roku 2022 – budova Spirály, Dolákova 537 / 26, Velký taneční sál, středa 18:00 – 20:00 hodin.

V případě zájmu kontaktujte Janu Vaněčkovou, mail: vaneckova@ddmpraha8.cz.

Dům dětí a mládeže Praha 8 - Spirála

„Křižovatka celoživotního vzdělávání“