Víkendový taneční seminář

Víkendový taneční seminář

Víkendový taneční seminář se velmi vydařil! Nedošlo k žádnému úrazu ani jinému problému. Děvčata trénovala taneční choreografie, se kterými se budou prezentovat na tanečních soutěžích. Během dvou dní měly celkem 5 hodin tréninku a večer si daly taneční battle. 

Atmosféra byla výborná a za zmínění stojí VELIKÁ POCHVALA pro všechny zúčastněné. Od září udělaly holky neuvěřitelný skok!

Dům dětí a mládeže Praha 8 - Spirála

„Křižovatka celoživotního vzdělávání“