Seminář

Seminář

Seminář byl úspěšný, sešlo se hodně nadšených cvičenek, brzy akci zopakujeme.
Dům dětí a mládeže Praha 8 - Spirála

„Křižovatka celoživotního vzdělávání“