FAQ

Vše co potřebujete vědět o zájmových útvarech (Kroužky)

Pokud zde nenaleznete odpovědi na Vaše otázky, prosím kontaktujte nás. Kontakt naleznete zde.

Kde najdu podmínky pro přihlášení dítěte do kroužku?

Na internetových stránkách Spirály pod přehledem kroužků: zde.

Nabízíte ukázkovou hodinu zdarma? Mohu si kroužek vyzkoušet?

Ano, po dohodě s vedoucím kroužku si lze první hodinu zdarma vyzkoušet.

Mohu přihlásit dítě na kroužek v průběhu roku?

Ano, přijímáme členy i během roku.

Pokud dítě z kroužku odhlásím, dostanu všechny peníze zpět?

Úměrná část úplaty se vrací v případě, že účastník prokáže lékařským potvrzením absenci delší než dva měsíce. Jestliže se účastník rozhodl ukončit členství v kroužku z jiných, než zdravotních důvodů, úplata se nevrací.

Pokud dítě chodí na více kroužků, dostanu slevu?

Pokud mají účastníci zaplaceny dva zájmové útvary a přihlásí sena třetí, či další, získávají nárok na slevu činící polovinu ceny za každý další zájmový útvar. Sleva se uplatňuje žádostí adresovanou vedení Spirály.

Musím platit kroužek do pěti pracovních dnů, jak je uvedeno v přihlášce?

O výjimky lze zažádat písemně vedení Spirály.

Může navštěvovat kroužek mladší dítě, než je uveden věk v určitém kroužku?

Věkové vymezení je voleno cíleně kvůli stanovení náročnosti programu daného kroužku. Mladší dítě by bylo znevýhodněné. Při vysokém zájmu se snažíme otevírat kroužky pro různé věkové kategorie.

Musím platit přes banku?

Preferujeme bezhotovostní platby, ale je možné platit hotově.

Musím zaplatit plnou výši, když začnu do kroužku chodit později?

Ne, platí se poměrná část.

Odečítá se platba, když dítě nebo klient nepřijde na kroužek?

Ne, platba se neodečítá.

Konají se v době stanovených prázdnin kroužky?

Ne, v době prázdnin se kroužky nescházejí.

Je možné, aby se rodič účastnil schůzky kroužku svého dítěte?

Pouze při činnostech určených pro dvojici – rodič + dítě. V ostatních případech dospělá osoba ruší průběh programu a odpoutává pozornost dítěte od činnosti.

Dostávají děti vysvědčení?

V zájmovém vzdělávání, které poskytujeme, nevydáváme vysvědčení, ani osvědčení apod. Pokud klient požádá, vystavíme potvrzení, že v daném roce navštěvoval zájmový útvar konkrétního oboru.

Je CPD jako mateřská škola?

CPD – Centrum pro předškolní děti – je vedeno jako klasický kroužek, tj. zájmový útvar a na jeho členy se vztahují všechna práva a povinnosti jako na členy jiných kroužků. Funkci mateřské školy nesuplujeme i vzhledem k odlišným hygienickým podmínkám.Vše co potřebujete vědět o táborech, výletech a akcích

Pokud zde nenaleznete odpovědi na Vaše otázky, prosím kontaktujte nás. Kontakt naleznete zde.

Kde najdu podmínky pro přihlášení dítěte do kroužku?

Na internetových stránkách Spirály pod přehledem kroužků: zde

Musím vyplňovat přihlášku pro dítě i na druhé pololetí, když chodíme na první?

Nemusíte, bude-li dítě pokračovat, přihláška se automaticky převede na 2. pololetí.

Je možné, aby dítě přešlo do kroužku dalšího školního roku automaticky bez vyplňování přihlášky?

Tento postup není možný. Všichni klienti mají možnost volby před začátkem každého nového školního roku. A to i do kroužky jiného oboru, než ve kterém pracovali. Vždy se musí znovu přihlásit.

Musím zaplatit tábor do pěti pracovních dnů?

Platby u táborů jsou uvedeny vždy na přihlášce a platebním příkazu daného tábora.

Musím cenu tábora zaplatit přes banku?

Preferujeme bezhotovostní platby, ale je možné platit hotově.

Co mám dělat v době prázdnin, když potřebuji vyřešit nějaký problém s táborem?

Kontaktujte hlavního vedoucího, nebo osobu uvedenou u daného tábora na našem webu, nebo v písemných pokynech, které každý rodič obdrží s dostatečným předstihem.

V kolik hodin je příchod na příměstský tábor a kdy si mohu své dítě vyzvednout?

Pedagogové si děti přebírají v době od 8 do 9 hodin. Program probíhá většinou od 9 do 16 hodin. Vyzvedávání dětí rodiči je pak od 16 do 17 hodin. Vyzvedávat dítě dříve nedoporučujeme proto, že se naruší celodenní činnost a mnohdy jsou děti mimo areál.Další časté otázky

Pokud zde nenaleznete odpovědi na Vaše otázky, prosím kontaktujte nás. Kontakt naleznete zde.

Kde se dozvíme termíny prázdnin?

Informace najdete na webu Ministerstva školství ČR: zde, na našem webu: zde

Platí termíny prázdnin ve školách i pro Spirálu?

Ano, termíny školních prázdnin platí i pro Spirálu. V těchto dnech se schůzky kroužků a CPD nekonají.

Jakou má Spirála v době prázdnin provozní dobu a kde se to dozvím?

V době prázdnin se kroužky nekonají. Obě budovy jsou otevřeny pouze pro příměstské tábory, nebo jednorázové akce. Provozní dobu zveřejňujeme v aktualitách našeho webu a v tištěné podobě na vstupních dveřích obou budov.

Dům dětí a mládeže Praha 8 - Spirála

„Křižovatka celoživotního vzdělávání“