Naše prostory jsou Vám k dispozici

Budova Přemyšlenská

Kontakt

Jana Vaněčková

Objednávky a dotazy přijímáme prostřednictvím emailu vaneckova@ddmpraha8.cz.

Objednávky provádějte minimálně 14 dní před požadovaným termínem.Další informace

O víkendu je minimální délka pronájmu 4 hodiny.

Přístup do místnosti je možný nejdříve 10 minut před začátkem a po jeho skončení opět 10 minut na jeho vyklizení. V případě nedodržení je účtována půlhodina navíc.

Místnost Cena pro nevýdělečné subjekty Cena pro podnikatelské subjekty
Kreslírna - 1 hodina 260 Kč 300 Kč
Kreslírna - 8-22h 2000 Kč 2300 Kč
Divadelní sál bez aparatury - 1 hodina 370 Kč 470 Kč
Divadelní sál bez aparatury - 8-22h 2500 Kč 3000 Kč
Divadelní sál s aparaturou - 1 hodina 800 Kč 1000 Kč
Divadelní sál s aparaturou - 8-22h 3500 Kč 4000 Kč
Studio - 1 hodina 260 Kč 300 Kč
Studio - 8-22h 2000 Kč 2300 Kč
Klub Na desce - 1 hodina 400 Kč 470 Kč
Kuchyňka na Klubu Na desce - 1 hodina 100 Kč 150 Kč
Kuchyňka na Klubu Na desce - 8-22h 800 Kč 1100 Kč
Klub Na desce - 8-22h 2200 Kč 3000 Kč
Hřiště bez šatny - 1 hodina 200 Kč 220 Kč
Hřiště bez šatny - 8-22h 1000 Kč 1500 Kč
Nápojový automat 1000 Kč/rok
Místnost Cena pro nevýdělečné subjekty Cena pro podnikatelské subjekty
Velký taneční sál - 1 hodina 300 Kč 400 Kč
Velký taneční sál - 8-22h 2500 Kč 3000 Kč
Malý taneční sál - 1 hodina 270 Kč 330 Kč
Malý taneční sál - 8-22h 2000 Kč 2300 Kč
Taneční sály - používání náčiní a aparatury - 1 hodina 120 Kč 140 Kč
Ateliér - 1 hodina 260 Kč 300 Kč
Ateliér - 8-22h 2000 Kč 2300 Kč
Učebna - 1 hodina 260 Kč 300 Kč
Učebna - 8-22h 2000 Kč 2300 Kč
Přespání - 1 noc/1 osoba 120 Kč 140 Kč
Přespání 2 a více nocí - poplatek za pronájem místnosti 500 Kč 700 Kč
Nápojový automat 1000 Kč/rok

Budova Dolákova

Kontakt

Jana Vaněčková

Objednávky a dotazy přijímáme prostřednictvím emailu vaneckova@ddmpraha8.cz.

Objednávky provádějte minimálně 14 dní před požadovaným termínem.Další informace
O víkendu je minimální délka pronájmu 4 hodiny

Informace o přespání

Přespání je možné ve velkém a malém sále v budově v ul. Dolákova - nutné vlastní karimatky a spací pytle;

K dispozici sociální zařízení a sprchy; varná konvice, hrnky.

Klíče k vyzvednutí u pověřeného pracovníka DDM.

Režim s mimopražskými zájemci se sjedná individuálně

Pouze organizované skupiny nad 10 osob

Ceník doplňkové činnosti

Služba Cena
Umístění reklamy na plotě: velikost A4 - A2 10 Kč/den
Umístění reklamy na plotě: velikost A1 - A0 50 Kč/den
Umístění reklamy na plotě: jiné než výše uvedené Dohodou
Nápojový automat 1000 Kč/rok
Výroba 1 ks zvukového záznamu produkce Spirály 20 Kč
Výroba 1 ks obrazového záznamu produkce Spirály 30 Kč
Výroba 1 ks obrazového záznamu lamino 15 Kč
Výroba ČB kopie 5 Kč/1 strana
Skenování 10 Kč/1 strana

Storno podmínky

Storno podmínky se vztahují na zrušení rezervace pronájmu prostor.
Storno poplatek se počítá z celkové výše objednávky.
Při zrušení rezervace 10 a více dnů se storno poplatky neúčtují.
Při zrušení rezervace 9-5 dnů se účtuje 25% z celkové výše objednávky.
Při zrušení rezervace 4 a méně dnů se účtuje 50% z celkové výše objednávky.
Při zkrácení délky rezervace platí stejné storno poplatky jako při zrušení.
V případě storna z důvodů neodvratitelných událostí doloženými písemným dokladem se poplatek neúčtuje.
Organizace má právo zaslat objednavateli fakturu ve výši storno poplatků
V případě, že objednatel za sebe zajistí náhradu, storno poplatky se neplatí

Objednávku prověďte tímto formulářem a doručte do Spirály.

Dům dětí a mládeže Praha 8 - Spirála

„Křižovatka celoživotního vzdělávání“