Environmentální výchova

Environmentální výchova

Cíle programu

Program se skládá z devíti pořadů, které navazují na školní osnovy, vycházejí z netradičních postupů předávání poznatků metodami neformálního vzdělávání. Často jsou zaměřeny na ochranu přírody a udržitelný rozvoj. Přitom využívají prvků hry, výtvarné aktivity, práce ve skupině a rozvíjejí fantazii, tvůrčí dovednost a samostatné myšlení. Jejich součástí jsou diskuse, aktivity rozvíjející spolupráci ve skupině a komunikaci.

Základem je samostatná práce a uvažování dětí. Naší snahou je nejen děti vzdělávat, ale především jim pomoci utvářet vztah ke všemu živému a v neposlední řadě i k sobě samotnému.

Způsob a realizace programu

Programy probíhají ve speciálně vybavené učebně Spirály nebo na zahradě, případně v okolní přírodě. Jsou vedeny kvalifikovaným pedagogem, který se činnosti v tomto oboru věnuje několik let

  • Délka pořadu: 60 minut
  • Cena programu: 9 pořadů/200 Kč na osobu na celý rok
  • Lektor: Bc. Lenka Kosinová, MgA. Monika Moravčíková a Mgr. Eva Burianová
  • Místo konání: budova Spirály, ul. Dolákova 537 (případně přilehlá zahrada)
  • Den konání: pondělí až čtvrtek, mezi 8:30 – 11:30 hod.
  • Pomůcky: všechny pomůcky děti dostanou na místě (pokud se nedomluví s lektorem jinak), přezůvky jsou vhodné, při práci venku potřebují vhodné oblečení.

Objednání: Bc. Lenka Kosinová, tel. 284 681 050, 731 523 006, e-mail: kosinova@ddmpraha8.czŘíjen:

Zdraví

Co potřebuje lidské tělo, zdravý životní styl, spánek, pohyb, odpočinek. Co pro naše zdraví můžeme udělat my sami.

Listopad:

Les

Domov mnoha rostlin a živočichů. Co nám les dává, proč je pro nás tak důležitý.

Prosinec:

Vánoční zvyky

Původ, zvyky a staročeské tradice. Známé i ty neznámé.

Leden:

Vesmír

Co je vesmír, kde je a co všechno v něm najdeme.

Únor:

Země – Modrá planeta

Proč se Zemi říká modrá planeta? V jakých podobách se na Zemi vyskytuje voda?

Březen:

Hmyz

Z české krajiny mizí motýli, brouci, čmeláci. Jakou mají v přírodě úlohu a proč jsou důležití?

Duben:

Včelky

Jak se vyrábí med? Čemu říkáme včelstvo, kdo je trubec, dělnice a královna?

Květen:

Léčivé rostliny

K čemu nám bylinky slouží? Jejich praktické využití dříve a dnes. Mohou nám pomoci, ale i uškodit.

Červen:

Naše krajina

Z čeho se naše krajina skládá a jaké má podoby? Co ji trápí? Jak ji můžeme chránit?V případě potřeby lze program domluvit individuálně s lektorem. Naší snahou je vyhovět poptávce klientů. Jsme otevřeni novým nápadům a tématům v oblasti environmentální výchovy dětí.

Dále můžeme připravit programy: Den Země, Vesmír, Úspornou domácnost, Ruční papír, atd.

Dům dětí a mládeže Praha 8 - Spirála

„Křižovatka celoživotního vzdělávání“