Environmentální výchova

Environmentální výchova

Cíle programu

Program se skládá z devíti pořadů, které navazují na školní osnovy, vycházejí z netradičních postupů předávání poznatků metodami neformálního vzdělávání. Často jsou zaměřeny na ochranu přírody a udržitelný rozvoj. Přitom využívají prvků hry, výtvarné aktivity, práce ve skupině a rozvíjejí fantazii, tvůrčí dovednost a samostatné myšlení. Jejich součástí jsou diskuse, aktivity rozvíjející spolupráci ve skupině a komunikaci.

Základem je samostatná práce a uvažování dětí. Naší snahou je nejen děti vzdělávat, ale především jim pomoci utvářet vztah ke všemu živému a v neposlední řadě i k sobě samotnému.

Způsob a realizace programu

Programy probíhají ve speciálně vybavené učebně Spirály nebo na zahradě, případně v okolní přírodě. Jsou vedeny kvalifikovaným pedagogem, který se činnosti v tomto oboru věnuje několik let

  • Délka pořadu: 60 minut
  • Cena programu: 9 pořadů/200 Kč na osobu na celý rok
  • Lektor: Bc. Lenka Kosinová, MgA. Monika Moravčíková a Mgr. Eva Burianová
  • Místo konání: budova Spirály, ul. Dolákova 537 (případně přilehlá zahrada)
  • Den konání: pondělí až čtvrtek, mezi 8:30 – 11:30 hod.
  • Pomůcky: všechny pomůcky děti dostanou na místě (pokud se nedomluví s lektorem jinak), přezůvky jsou vhodné, při práci venku potřebují vhodné oblečení.

Objednání: Bc. Lenka Kosinová, tel. 284 681 050, 731 523 006, e-mail: kosinova@ddmpraha8.czŘíjen:

Odpady

Třídíme, recyklujeme, kompostujeme. Opravdu si musíme kupovat tolik obalů?

Listopad:

Co se děje v půdě

Co se děje pod povrchem? Život v zemi a čím je zajímavý.

Prosinec:

Vánoční příběh

Tradice Vánoc. Co se stalo ve městě Betlémě?

Leden:

Zdraví

Zdravý životní styl, spánek, pohyb, odpočinek.

Únor:

O vodě

Koloběh, důležitost a spotřeba vody. Jak s ní můžeme šetřit.

Březen:

Vítání jara

Probouzení přírody, práce na zahradě, první jarní rostlinky, čištění studánek.

Duben:

Včelky

Jak se vyrábí med? Čemu říkáme včelstvo, kdo je trubec, dělnice a královna?

Květen:

Léčivé rostliny

K čemu nám bylinky slouží. Jejich praktické využití dříve a dnes.

Červen:

Přírodní živly

Oheň, voda, země, vzduch. Jak nám slouží tyto živly a v čem mohou být nebezpečné.V případě potřeby lze program domluvit individuálně s lektorem. Naší snahou je vyhovět poptávce klientů. Jsme otevřeni novým nápadům a tématům v oblasti environmentální výchovy dětí.

Dále můžeme připravit programy: Den Země, Vesmír, Úspornou domácnost, Ruční papír, atd.

Dům dětí a mládeže Praha 8 - Spirála

„Křižovatka celoživotního vzdělávání“